×
×

0

0

 ผลิตภัณฑ์ Greenday


 Vacuum frying (VF)

การทอดในสูญญากาศ คือ การทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน แต่จะทอดอาหารในสภาวะ ที่มีก๊าซออกซิเจน หลงเหลืออยู่ น้อยมาก โดยการลดความดัน ทำให้จุดเดือดของน้ำมัน และน้ำในอาหาร ต่ำกว่าการทอด แบบปกติ ระหว่างการทอด อาหาร จะได้รับความร้อนโดยมีน้ำมันเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน ความร้อนของน้ำมันทำให้ น้ำภายในอาหารเดือด น้ำระเหยจากภายใน ออกสู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว ทำให้ ความชื้นของอาหารลดลง และผิวหน้าแห้ง กรอบ ผลิตภัณฑ์ที่ทอด ในสูญญากาศจะมีน้ำมัน เหลืออยู่น้อยกว่า การทอดแบบปกติ สามารถรักษาสี และคุณค่าทางอาหาร ได้มากกว่า ลดการเสื่อมเสียของน้ำมัน และสามารถรักษา สีธรรมชาติ ของผลิตภัณฑ์ไว้ได้


 

×

ติดต่อ